Privacy beleid SAI

Laatste update: 5 september 2022

We respecteren uw privacy volgens de meest recente wetgeving. Hieronder vindt u de grote lijnen. De gedetailleerde privacyverklaring vindt u eronder.

 1. SAI verwerkt enkel uw persoonsgegevens om te communiceren in het kader van een professionele relatie.
 2. Het is mogelijk dat we beelden maken tijdens onze activiteiten. U kan ons tijdens en/of na een activiteit vragen u niet te fotograferen of filmen.
 3. U kunt altijd al uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of vragen om het te verwijderen. Hiervoor kunt u SAI contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.
 4. SAI zal uw gegevens niet doorgeven aan anderen. Als we ze doorgeven aan derden is dit uitsluitend voor de doelen die wij met hen afspreken en niet voor commerciële doeleinden.
 5. Deze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover vindt u op de pagina over ons cookiebeleid.
 6. SAI registreert bij uw bezoek aan deze website een aantal gegevens over de manier waarop u onze site bezoekt en wanneer. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.
 7. Het is mogelijk dat we beelden maken tijdens onze activiteiten. U kan ons tijdens en/of na een activiteit vragen u niet te fotograferen of filmen.
 8. SAI behoudt zich het recht voor om het privacy beleid steeds te veranderen. Wij zullen u altijd op de hoogte stellen wanneer we wijzigingen aanbrengen. Dit privacy beleid werd laatst gewijzigd en herzien op 5 september 2022.
 9. U kan SAI vzw contacteren op het volgende adres: SAI vzw, Pegaguslaan 5, 1831 Diegem of via administratie@sai.be.

1. ALGEMEEN

Dit privacy beleid beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verwerken als een onderdeel van het gebruik van onze website (www.sai.be) en de diensten die wij aanbieden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door SAI vzw als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Bosstraat 41, 9830 Sint-Martens-Latem, met ondernemingsnummer BE0409.126.994.

Het beschermen van persoonsgegevens van leden en bezoekers is erg belangrijk voor SAI vzw. Daarom stellen we alles in het werk om deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. Meer concreet zal SAI vzw de persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden.

Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt SAI vzw de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat persoonsgegevens worden beveiligd.

Dit privacy beleid werd laatst bijgewerkt op 5 september 2022. SAI vzw behoudt zich het recht om dit privacy beleid indien nodig aan te passen. Wijzigingen zullen steeds worden gecommuniceerd op deze pagina.

2. OVER SAI VZW

SAI vzw is een organisatie gespecialiseerd in:

 • Kennisdeling via evenementen
 • Workshops
 • Webinars

In die context komt SAI vzw in contact met persoonsgegevens. SAI vzw is verantwoordelijk voor deze gegevens, en om daar mee om te gaan op een manier die overeenkomt met de geldende wettelijke eisen.

3. PERSOONSGEGEVENS

Conform de huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie van die natuurlijke persoon.

De verwerking van persoonsgegevens definiëren wij als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of e-mailadres, maar tevens valt hier uw IP-adres onder.

3.1 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

SAI vzw zal enkel uw identificatiegegevens (voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres, etc. ) verwerken om te communiceren via e-mail, via het contactformulier op de website of rechtstreeks wanneer we telefonisch contact hebben. Verder is het ook mogelijk dat we beeldopnames van u verwerken in functie van het maken van sfeerbeelden op onze evenementen.

3.2 WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

SAI vzw zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken om te communiceren in het kader van een professionele relatie.

3.2.1 Facturatie en administratie

SAI vzw verzamelt facturatie en administratieve gegevens om haar administratieve verplichtingen na te komen, zoals het aanrekenen van de diensten die aan de lid zijn verleend of onze wettelijke verplichte boekhouding te voeren. SAI vzw is wettelijk verplicht deze persoonsgegevens 7 jaar te bewaren.

3.2.2 Aanvragen tot informatie

De persoonsgegevens die we verzamelen op www.sai.be of via onze contactkanalen (formulieren op website, e-mail) worden gebruikt om uw gestelde vragen passend en accuraat te beantwoorden.

Deze informatie wordt opgenomen in ons ledensysteem zodat we u in de toekomst nog een betere service kunnen aanbieden.

Om uw aanvragen tot informatie volwaardig te behandelen bewaren we uw persoonsgegevens voor deze activiteit zolang u bij ons lid bent. Indien u geen lid bent bij SAI vzw zullen we deze gegevens verwijderen 1 jaar nadat uw vraag werd beantwoord.

3.2.3 Om met u in contact te blijven

Wij vinden het belangrijk om een goede relatie en communicatie te hebben met al onze leden. Daarom zullen wij u contacteren om u op de hoogte te houden van relevante evenementen en van nieuwigheden die u mogelijk interessant vindt.

Voor de verwerking van persoonsgegevens onder deze activiteit zal SAI vzw gebruik maken van haar gerechtvaardigd belang. Als u deze communicatie van ons ontvangt kunt u te allen tijde aangeven dat u die niet langer wenst te ontvangen.

3.2.4 Evenementen

Wanneer u zich inschrijft voor een evenement zal SAI vzw identificatiegegevens van u verwerken om uw inschrijving te finaliseren. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt in functie van dit evenement. Wij zullen uw gegevens alleen maar gebruiken om u te informeren voor soortgelijke evenementen. Als u deze communicatie van ons ontvangt kunt u te allen tijde aangeven dat u die niet langer wenst te ontvangen. Verder is het ook mogelijk dat er foto’s worden getrokken of video-opnames worden gemaakt op evenementen waarvoor u zich hebt ingeschreven. Het is louter de bedoeling om sfeerbeelden van het evenement te maken of om leden toe te laten een webinar nadien opnieuw te volgen.

3.3 GEVEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOOR AAN DERDE PARTIJEN?

SAI vzw zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen die deze persoonsgegevens mogen gebruiken voor hun eigen doeleinden.

SAI vzw maakt ook gebruik van een aantal verwerkers, wat betekent dat het om partijen gaat die uw gegevens enkel mogen verwerken voor doeleinden die wij bepalen. Onder geen enkel beding zullen zij uw persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden.

SAI vzw zal het nodige doen om uw persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken.

4. WELKE RECHTEN HEEFT U, EN HOE OEFENT U ZE UIT?

4.1 DE INZAGE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die we van u verwerken. U kan hiervan ook een kopie krijgen dat we u op papier of digitaal bezorgen. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons management. Dit kan u doen door contact op te nemen door een mail te sturen naar voorzitter@sai.be.

4.2 HET VERBETEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om van ons te vragen uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken totdat deze juist of volledig zijn. Dit kan u doen door contact op te nemen door een mail te sturen naar voorzitter@sai.be.

4.3 HET INTREKKEN VAN UW TOESTEMMING

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Dit kan u doen door contact op te nemen door een mail te sturen naar voorzitter@sai.be.

4.4 HET WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van Dit privacy beleid of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit kan u doen door contact op te nemen door een mail te sturen naar voorzitter@sai.be.

Let op: wij zijn niet verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen als we deze omwille van een wettelijke verplichting moeten of mogen bewaren.

4.5 HET OVERDRAGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of ander digitaal bestand.

4.6 BEZWAAR AANTEKENEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte manier gebruiken kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerkingen, zoals verwerkingen in het kader van nieuwsbrieven, marketing, of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze professionele relatie. Dit kan u doen door contact op te nemen door een mail te sturen naar voorzitter@sai.be.

4.7 EEN KLACHT INDIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Indien niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op gegevensbeschermingsautoriteit.be.

5. CONTACT

U kan met ons contact opnemen met via de contactgegevens op de website, via e-mail (voorzitter@sai.be) of telefonisch via het nummer +32 473 99 30 31.


© SAI 2023 Alle rechten voorbehouden | Privacy | Contact | Lid Worden | Over SAI | Raad van Bestuur