In House Opleidingen

SAI in house opleidingen

Het hoofddoel van een opleiding is de bestaande vaardigheden van uw medewerkers te verbeteren en bij te schaven en hen nieuwe vaardigheden aan te leren naar gelang van hun behoeften. Het leert uw medewerker hoe hij/zij een taak effectiever en efficiënter kan uitvoeren op een meer geschikte manier binnen hun takenpakket voor uw organisatie.

In praktische termen verwijst "in house" naar de interne opleiding van een organisatie en activiteiten die exclusief door interne medewerkers worden gevolgd en door externe SAI deskundigen worden gegeven.

Wanneer SAI het heeft over “in house” opleiding, dan gaat het dus over leren voor medewerkers onder leiding van uw organisatie. Vaak omvat een SAI in-house opleidingsprogramma de ontwikkeling van opleidingsmateriaal, cursussen, beoordeling en begeleiding. Een SAI “in house” opleiding hoeft niet noodzakelijk plaats te
vinden in de fysieke gebouwen van uw organisatie en kan bijvoorbeeld ook plaatsvinden in een externe trainingscentrum of vergaderruimte in de buurt van uw organisatie (off site).

Voordelen van een SAI “in house” opleiding voor uw organisatie

1. Gemak

Het werkschema voor uw medewerkers blijf hetzelfde zoals het hen uitkomt op een locatie waar ze elke dag komen. Uw medewerkers hoeven geen speciaal verlof te nemen van kantoor of een weekend te wijden aan de SAI “in house” opleiding. Bovendien worden door u aangeduide medewerkers bij SAI trainingen betrokken tijdens hun normale werkuren. SAI in house opleidingen zijn ook de facto flexibeler in termen van agenda planning.

2. Op maat van uw organisatie

De SAI in house opleidingen helpen bij het aanpakken van de behoeften en leerdoelen van uw organisatie. Door een groep te vormen kan de SAI in house opleiding meer op uw organisatie worden toegespitst en kunnen reële voorbeelden gemakkelijker worden besproken.

3. Specifiek

Een SAI in house opleiding voor uw organisatie maakt het gemakkelijker om zich te concentreren op specifieke en gevoelige thema’s die reële problemen veroorzaken in uw organisatie. Immers, het zijn enkel medewerkers onder elkaar. Er is bovendien de mogelijkheid om de SAI “in house” opleiding aan te passen tijdens de presentatie waar relevant.

4. Kosten effectief

De SAI in house opleidingen zijn zeer kosteneffectief omdat uw organisatie geen betaling doet per medewerker zoals dat wel het geval is voor het bijwonen van een externe conferentie of opleiding.

5. Teambuilding mogelijkheden

Een SAI “in house” opleiding biedt interne netwerkmogelijkheden aangezien niet iedereen elkaar al kent in grotere organisaties. Medewerkers van verschillende afdelingen en vaardigheden kunnen het teamwork, de erkenning en het begrip voor elkaars rol bevorderen binnen uw organisatie. Het kan de samenwerking, relaties, communicatie en interactie met elkaar verbeteren. Teambuilding via SAI “in house” opleidingen is één van de beste manieren om medewerkers te blijven houden binnen uw organisatie.

6. Meer betrokkenheid

Als het gaat om permanente opleidingsprogramma's op de werkplek, kunnen medewerkers het moeilijker hebben om hun interesse te behouden. Ze kunnen bijvoorbeeld meer gefocust zijn op het werk achter hun bureau dan op de opleiding die voor hun neus plaatsvindt. Een SAI “in house” opleiding kan de betrokkenheid en het nut van de opleiding vergroten.

7. Opleidingskosten besparing

De kosten per deelnemer zijn merkelijk lager in vergelijking met publieke conferenties of opleidingen voor hetzelfde aantal personen.

8. Reiskosten besparing

De medewerkers hoeven niet verder te reizen dan hun kantoor en brengen geen extra verblijfskosten met zich mee.

Tips voor een doeltreffende SAI in house opleiding:

 1. Zorg ervoor dat de directie het programma goedkeurt
 2. Zorg ervoor dat het beschikbare budget overeenstemt met de opleidingsbehoeften
 3. Stel opleidingsdoelstellingen vast die specifiek en meetbaar zijn
 4. Houd de opleidingsdoelen realistisch en haalbaar
 5. Zorg ervoor dat de opleiding in overeenstemming is met de bredere ontwikkeling van de organisatie
 6. Betrek medewerkers bij de ontwikkeling van de opleidingsagenda en doelstellingen
 7. Test nieuwe opleidingsprogramma's eerst met kleine groepen
 8. Gebruik de interne offline en online opleidingsinstrumenten
 9. Probeer opleidingsblokken tussen één en twee uur te houden
 10. Zorg voor rustpauzes en verfrissingsmomenten voor alle deelnemers
 11. Laat opleidingsmateriaal verder ontwikkelen en actualiseren
 12. Evalueer het proces en de resultaten van alle gegeven opleidingen
 13. Gebruik evaluatieformulieren voor opleidingen
 14. SAI raadt maximum 15 personen aan voor een “in house” opleiding om de interactiviteit te waarborgen

Investeer vandaag nog in een SAI in house opleiding

Wilt u ook tijd en geld besparen en toch een effectieve, op maat gemaakte SAI IT opleiding voor uw medewerkers? Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.


© SAI 2023 Alle rechten voorbehouden | Privacy | Contact | Lid Worden | Over SAI | Raad van Bestuur