code Software Development
Business Process Improvement
24-01-2018 13:30 – 20:30
Workshop

Het huidige economisch klimaat en de steeds hogere verwachtingen van klanten zorgen ervoor dat organisaties zich continu moeten heroriënteren en bijsturen. Eén manier om een organisatie bij te sturen is het herbekijken ven de processen die er aanwezig zijn, om ze vervolgens te optimaliseren of te wijzigen. Dit is het domein van 'Business Process Improvement' (BPI). BPI moet op een gestructureerde wijze worden aangepakt om zo de hoogste ROI te behalen.

Procesoptimalisatie is een complexe opdracht waarbij een aantal belangrijke problemen moeten worden opgelost: (1) waar gaan wij optimaliseren ? (2) wat gaan wij optimaliseren ? (3) hoe gaan wij optimaliseren ? (4) wat gaan wij meten om procesperformantie te bepalen ? (5) hoe gaan wij de procesperformantie meten ? (6) hoe kunnen wij een AS-IS procesmodel omwerken naar een TO-BE procesmodel, rekening houdende met de performantie ?

De laatste jaren worden meer en meer optimalisatietechnieken uit de productiesector (zoals ondermeer SixSigma, Lean, Lean SixSigma en Theory of Constraints) toegepast in de dienstensector. Maar zijn deze technieken daarvoor ook geschikt ?

In deze workshop maken wij U wegwijs in de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van process improvement, en geven wij U een leidraad om alle bovengenoemde vragen te beantwoorden.

 • Filosofie
  • BPM Lifecycle
  • BPM Improvement Rationale
 • BPI
  • Wat houdt BPI precies in ?
  • Hoe pak je BPI aan ?
  • Wanneer BPI toepassen ?
  • Met wie BPI uitvoeren ?
 • Technieken
  • Overzicht kwantitatieve BPI
  • Overzicht kwalitatieve BPI
 • Methodologieën
  • Theory of Constraints
  • Total Quality Management
  • SixSigma
  • Lean
  • Business Process Re-engineering
 • Conclusies en aanbevelingen

Spreker(s)

Manu De Backer


Docent aan de UGent

Tijdstip

📅 24-01-2018 13:30 – 20:30

Taal

🌍 Nederlands

© SAI 2023 Alle rechten voorbehouden | Privacy | Contact | Lid Worden | Over SAI | Raad van Bestuur