SAI Nieuwsbrief Januari 2022

In deze nieuwsbrief presenteren we een aantal activiteiten die de komende weken door SAI worden georganiseerd.

flare Emerging Tech & Topics
  Welcome to the Metaverse

Webinar | 26-01-2022 13:00 – 14:00


One might think today’s society is driven by technology. But in fact, we’re only getting started. The world is about to move into the 3rd generation of the internet. New infrastructure of this Spatial Web is being built as we speak and once deployed, it will use technologies like augmented reality, blockchain and internet of things to interconnect and enhance most physical experiences. In this next decade, physical and digital will merge and form the Metaverse. Let Sven take you on a journey thr ...


Meer informatie

insights Data & Ai
  Stand van zaken omtrent DMN en decision modeling

Webinar | 09-02-2022 13:00 – 14:00


DMN (Decision Model & Notation) is een standaard van de Object Management Group (OMG) voor het modelleren en automatiseren van operationele beslissingen. De standaard is een belangrijke aanvulling op BPMN en CMMN, die toelaat de vereisten en de logica van beslissingen te modelleren in een visuele notatie die zeer toegankelijk is voor domeinexperten. De modellen kunnen ook automatisch uitgevoerd worden. Door de scheiding te maken tussen beslissingsaspecten en procesaspecten (in vooral kennisinten ...


Meer informatie

code Software Development
  IT en Architectuur in een hoog tempo tegen de achtergrond van covid-19: de SMALS case

Webinar | 15-02-2022 13:00 – 14:00


Bij de uitbouw van informatiesystemen in de sociale en gezondheidssector wordt reeds jaren de klemtoon gelegd op een degelijke, sectorbrede enterprise architectuur deling van infrastructuur en platformen hergebruik van gegevens, diensten en componenten beschreven in een publiek toegankelijke cataloog een geïntegreerde dienstverlening aan eindgebruikers, ondersteund door APIs een participatieve governance bij de uitbouw van de systemen, tot op het niveau van de beleidsvoerders. Door deze aanpak ...


Meer informatie

insights Data & Ai
  Natural Language Generation

Webinar | 17-02-2022 13:00 – 14:00


Natural Language Generation (NLG) gaat over het automatisch creëren van correcte en inhoudelijk betekenisvolle tekst. Dit kan vandaag ook met behulp van Artificiële Intelligentie, net zoals men realistische foto's en zelfs video’s kan namaken. Wat is de stand van zaken van deze technologie, wat zijn de opportuniteiten en de gevaren? Artificiële Intelligentie is echter niet zaligmakend, en we bekijken in dit webinar ook alternatieven voor het automatisch genereren van tekst die eenvoudiger of rob ...


Meer informatie

flare Emerging Tech & Topics
  Xperian Strategy Game

Workshop | 22-02-2022 13:00 – 16:00


Een goed uitgekiende IT strategie is onmiskenbaar de start voor een succesvolle digitalisering en informatievoorziening binnen een organisatie. Maar wat omhelst nu precies een dergelijke strategie en hoe begint men er praktisch aan? Het gaat immers om veel maar dan het louter uitzetten van enkele bakens op vlak van infrastructuur, applicaties en security zeg maar. Het is tot een uitdienend universum van steeds complexere diensten geëvolueerd dat er niet enkel op gericht is om de business te onde ...


Meer informatie

Raadpleeg regelmatig de website van SAI voor nog meer interessante cursussen, workshops en evenementen!


© SAI 2022 Alle rechten voorbehouden | Privacy | Contact | Inhouse Opleiding | Lid Worden | Over SAI | Raad van Bestuur