SAI Nieuwsbrief Oktober 2021

In deze nieuwsbrief presenteren we een aantal activiteiten die de komende weken door SAI worden georganiseerd.

Charlie and the chocolate factory - Tales of a career in technology

Avondconferentie | 05-10-2021 19:00 – 20:30


Filip Michiels vertelt graag over zijn soms markante ervaringen doorheen een bijna 30 jaren carrière in IT, die hij doorbracht in verschillende sectoren, nationaal dan wel internationaal, vooral aan de eindklant zijde, maar recent ook aan de leverancierskant: een CxO in Tech die zichzelf altijd al een vreemde eend in de bijt voelde. Een niet te missen avondconferentie vol storytelling en voorbeelden die aangeven waarom IT zo belangrijk blijft.


Meer informatie

Xperian Strategy Game

Avondconferentie | 12-10-2021 19:00 – 20:30


Een goed uitgekiende IT strategy is een onmiskenbaar vertrekpunt tot een succesvolle digitalisering en informatievoorziening binnen een organisatie; daar zijn we het met z’n allen wel over eens. Maar wat omhelst nu precies zo’n strategie en hoe begint men er eigenlijk aan? Het gaat immers om veel maar dan het uitzetten van enkele bakens op vlak van infrastructuur, applicaties en security zeg maar. Het is verworden tot een uitdienend universum van steeds complexer diensten die er niet langer lout ...


Meer informatie

Putting Enterprise Architecture to Work to Transform Cybersecurity Into a Business Executive’s Opportunity

Avondconferentie | 13-10-2021 19:00 – 20:30


Making business execs aware of and ultimately responsible for the cybersecurity agenda is not an easy endeavour. Connecting the strategic business realm with the hard-core reality of cybersecurity is a daunting task for security leaders, and needs to be addressed carefully–as cybersecurity is a business responsibility, not merely an information technology task. Enterprise architecture offers the tools and methods to connect these conflicting realities, to close the gap between opportunities and ...


Meer informatie

Boekvoorstelling: De Cyber Arena

Avondconferentie | 26-10-2021 19:00 – 20:30


De samenleving is de afgelopen twintig jaar aan een razendsnel tempo gedigitaliseerd. Het internet verbindt steeds meer diensten, nutsvoorzieningen en kritische infrastructuur. Machines nemen taken over, elektronische handel floreert en intelligente apparaten zijn de huiskamer binnengedrongen. De belangen in de virtuele wereld nemen toe. Die ontwikkelingen trekken helaas ook individuen en organisaties aan met minder goede bedoelingen. In het boek De Cyber Arena schetst Vincent Naessens een beeld ...


Meer informatie

Security certificatie: wat, waarom en hoe?

Workshop | 09-11-2021 12:00 – 19:00


Deze workshop start om 13u. Daarvoor (12u00) is er een broodjeslunch. Tussendoor zijn er pauzes met versnaperingen, koffie, thee, ... Programma Deze sessie tracht een stevige uiteenzetting te bieden omtrent de wereld van security certificatie. Onderstaande punten dienen als leidraad tot het brengen van inhoud, maar vooral tot het opzetten van een gesprek met de deelnemers. Het wordt dus een heel interactieve sessie! 1. Wat? Wat is een audit? Wat is een norm? Wat is een auditeerbare norm? Welke ...


Meer informatie

Knowledge Graphs

Avondconferentie | 16-11-2021 19:00 – 20:30


Kennis en informatie in een bedrijfsorganisatorische context zijn doorgaans versnipperd en verspreid over databases, rekenbladen, documenten, etc. Daarnaast bezitten kenniswerkers ook domeinexpertise die niet in een systeem wordt opgeslagen. Maar wat als men die kennis en informatie wenst te integreren om, bijvoorbeeld, processen te automatiseren of nieuwe inzichten te verwerven? Knowledge graphs bieden hiervoor een oplossing. In deze presentatie werpt Christophe Debruyne zijn licht op het conce ...


Meer informatie

Raadpleeg regelmatig de website van SAI voor nog meer interessante cursussen, workshops en evenementen!


© SAI 2021 Alle rechten voorbehouden | Privacy | Contact | Inhouse Opleiding | Lid Worden | Over SAI | Raad van Bestuur