SAI - Nieuwsbrief 89 - Maart, 2012

SAI - Nieuwsbrief 89 - Maart, 2012

Geachte,

In deze nieuwsbrief presenteren wij een aantal activiteiten die door SAI in maart 2012 worden georganiseerd. Surf regelmatig naar www.sai.be om het vervolgprogramma te raadplegen!

In 2012 bestaat SAI 45 jaar. Wij vieren dit op 12 maart a.s. in DE BIJLOKE GENT met een LUSTRUMCONCERT en FEESTELIJKE RECEPTIE waarvoor LEDEN en BEDRIJFSLEDEN zich GRATIS kunnen aanmelden.

Indien U deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, vragen wij u om dit te melden op e-mail: jacques.vandenbulcke@econ.kuleuven.be.

Overzicht SAI activiteiten

Avondconferenties

08-03-2012 De markt van Business Integration Software: hét overzicht
15-03-2012 JavaScript in je broekzak: 'JS on mobile devices'
22-03-2012 Ervaringen met CRM 'in the cloud'

Workshops

05-03-2012 'Lean & Six Sigma' voor ICT'ers
18-02-2014 Bedrijfsregels voor conforme en flexibele bedrijfsprocessen
26-10-2015 'Agile Project Management' in de praktijk: ICT-projecten managen in snel veranderende omgevingen
24-02-2014 HTML5 Development 'Hands-On'
04-02-2013 Cloud Governance, Risk & Compliance

Special events

12-03-2012 LUSTRUM 45 jaar SAI

SAI activiteiten in detail

Avondconferentie 08-03-2012 Antwerpen

De markt van Business Integration Software: hét overzicht

In deze avondconferentie nemen een aantal productspecialisten U mee in de boeiende wereld van 'service busses', integratie en koppelingen. Zij laten U kennis maken met Microsoft BizTalk, webMethods Integration Server van SoftwareAG, Tibco Business Works, Oracle Server Bus en SAP Process Integration.

Door het naast elkaar plaatsen van deze producten verkrijgt U een uniek overzicht en tegelijk een degelijk inzicht in de 'Business Integration'-oplossingen die vandaag beschikbaar zijn.

Avondconferentie 15-03-2012 Brussel

JavaScript in je broekzak: 'JS on mobile devices'

In deze avondconferentie wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van het mobiele web, en worden vragen opgelost zoals o.a.: een mobiele site of een 'app' ?, hoe meerdere platformen ondersteunen ? hoe optimaal verder bouwen op de aanwezige kennis en infrastructuur ?

Sprekers staan stil bij de verschillende populaire JavaScript frameworks en maken een aantal vergelijkingen. Kortom, deze avondconferentie biedt een 'rugzak' vol mobiele bagage die U zal helpen om U te oriënteren in dit exponentieel groeiende domein !

Avondconferentie 22-03-2012 Gent

Ervaringen met CRM 'in the cloud'

Binnen de groep Securex is er resoluut gekozen voor een CRM-oplossing 'in the cloud', gebaseerd op Salesforce.com. Er werd geopteerd voor een standaardisatie van de sales- en marketing-processen en een snelle implementatie. Bij de aanvang van het project werd heel veel nadruk gelegd op datakwaliteit.

Tijdens deze avondconferentie worden de verschillende uitdagingen besproken en wordt er toegelicht hoe activiteiten zoals data cleaning, periodieke data enrichements en data migratie zijn aangepakt. De presentatie wordt in de eerste plaats gebracht vanuit een project-perspectief, met veel aandacht voor het optimaal ondersteunen van de business. Maar ook de ICT-issues van een applicatie 'in the cloud' komen uitvoerig aan bod.   

Workshop 05-03-2012 Antwerpen

'Lean & Six Sigma' voor ICT'ers

Voor een ICT-professional is het belangrijk te weten hoe een Lean- of Six Sigma- organisatie denkt en handelt en op welke manier ICT hieraan ondersteuning kan verlenen.

'Lean' concentreert zich op het elimineren van processtappen die geen waarde toevoegen voor de business. 'Six Sigma' focust op stabiliteit van processen en op het terugdringen van variabiliteit, twee eigenschappen die essentieel zijn opdat produkten en diensten zouden kunnen aangeboden worden tegen een constante kwaliteit en levertijd.

In deze workshop worden de sleutelelementen van 'Lean' en van 'Six Sigma' geïntroduceerd en voorts geïllustreerd en ingeoefend met een 'simulation game'.
 

Workshop 18-02-2014 Brussel

Bedrijfsregels voor conforme en flexibele bedrijfsprocessen

Vandaag de dag is het besef gegroeid dat bedrijfsprocessen tal van beslissingen en bedrijfsregels bevatten die best niet vermengd worden met het eigenlijke proces. Alle details van beslissingspaden opnemen in het procesmodel leidt tot nodeloze complexiteit en gebrek aan flexibiliteit. Bovendien veranderen processen en beslissingen niet noodzakelijk aan eenzelfde tempo zodat het beter is ze van elkaar te scheiden.

In deze workshop wordt behandeld hoe bedrijfsregels kunnen worden gespecificeerd, beheerd en gebruikt voor het flexibel ondersteunen van bedrijfsprocessen en voor het garanderen van ‘compliance’.

Workshop 26-10-2015 Brussel

'Agile Project Management' in de praktijk: ICT-projecten managen in snel veranderende omgevingen

De tijd van langlopende ICT-projecten met meerjarenplannen lijkt 'passé'. De klemtoon ligt meer en meer op kwalitatief kortlopende projecten waarmee geen geheel systeem wordt opgeleverd, maar een onderdeel uit een voortdurend evoluerend ecosysteem van bouwstenen. Deze situatie vereist 'agile' projectplannings- en management-technieken die toelaten om snel te kunnen inspelen op veranderende omgevingen en klantvragen, en tegelijk het vermogen bieden om te balanceren tussen flexibiliteit en structuur.

In deze workshop leert U een aantal methoden en technieken om ICT-projecten, in alle flexibiliteit, te plannen en te managen.

Workshop

Workshop 24-02-2014 Brussel

HTML5 Development 'Hands-On'

HyperText Markup Language revision 5 (HTML5) wordt de nieuwe standaard voor het ontwikkelen van websites en van webapplicaties. Tijdens deze workshop wordt uitgelegd wat nu precies de voordelen zijn van het gebruik van HTML5 ten opzichte van klassieke HTML4-, XHTML1- of Flash-componenten. De nieuwe mogelijkheden worden één voor één toegelicht en er wordt aangetoond hoe U eenvoudig op HTML5 kan overstappen binnen Uw organisatie. 

Workshop 04-02-2013 Brussel

Cloud Governance, Risk & Compliance

Iedereen in de IT-sector heeft het tegenwoordig over 'cloud computing'. In deze intensieve workshop wordt nu dieper ingegaan op de GRC (Governance, Risk Management & Compliance) -aspecten van Cloud Computing en op de problemen en oplossingen in verband met informatiebeveiliging 'in the cloud'. 

Speciaal event 12-03-2012 Gent

LUSTRUM 45 jaar SAI

Professor Jacques Vandenbulcke, Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen u en uw partner ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van SAI uit te nodigen op een lustrumconcert met de Deutsche Kammerakademie Neuss onder leiding van Lavard Skou-Larsen.

Dit concert gaat door op 12 maart a.s. om 20u in de BIJLOKE GENT. Na het concert volgt een feestelijke receptie.


 

Meer informatie over deze activiteiten vind u op www.sai.be. Uitschrijven kan via jacques.vandenbulcke@econ.kuleuven.be.

Hoogachtend,

Jacques Vandenbulcke - Voorzitter SAI